Kip is te gek!

Oo nee! Er gaat een vos naar lam!

Eet hij lam op?

Kip weet wat.

Ze gaat naar Dog.

Hij kan vos wel aan.

Kom op, dog!

Jaag de vos weg!

Maar de dog is veel te duf…

Een leesboekje uit de serie TOP: voor kinderen die net leren lezen. De verhalen zijn geschreven op AVI-START-niveau. Uitgegeven door: Educatieve Uitgeverij Maretak